محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
حقوق
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی و چالشهای آن در قانون مدنی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ماهیت حقوق کارحقوق
حوزه مسئولیت مدنیحقوق
داوری در امور مدنیحقوق
حق سرقفلی در امور مدنیحقوق
دایره نفوذ معاملات ولی و قیمحقوق
تعهد به نفع ثالث ، ماهیت و کارکردحقوق
تحولات قانون جدید حمایت خانوادهحقوق
تحلیل مسئولیت قراردادی و شرایط انحقوق
قرض و صدقه از نگاه اسلام و حقوق مدنی حقوق
حقوق وامور مدنیحقوق
آیین و دادرسی مدنیحقوق
بررسی ربا و معاملات ربوی از نگاه فقهی و حقوقیحقوق
ضمانت وآثار ان در قانون مدنی وتجارتحقوق
بررسی تطبیقی صلاحیت ها و تشکیلات مجلس در ایرانحقوق
بررسی تطبیقی صلاحیت ها و تشکیلات مجلس در ایرانحقوق


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی نطنز