محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
حسابداری و مدیریت

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
اخلاق و فلسفه سازمان ومدیریتحسابداری و مدیریت
حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعیحسابداری و مدیریت
کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد مقاومتیحسابداری و مدیریت
رهبری سازمانیحسابداری و مدیریت
مدیریت منابع انسانیحسابداری و مدیریت
مدیریت بازرگانی وبازاریابیحسابداری و مدیریت
نقش مدیریت در اقتصاد مقاومتیحسابداری و مدیریت
استانداردهای بین المللی ، چالش ها و فرصت هاحسابداری و مدیریت
نقش افرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مدیریتیحسابداری و مدیریت
نقش حسابداری و حسابرسی در کشف ، پیشگیری از تقلب و فسادحسابداری و مدیریت
حسابداری منابع انسانیحسابداری و مدیریت
نقش فن اوری در حسابرسی و حسابداری بخش عمومی و دولتیحسابداری و مدیریت


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-54210585

031-54210575

dvd_kianoosh@yahoo.com

Macnatanziau@

نطنز - امیریه جنب اداره هواشناسی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی نطنز