محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
فرهنگ و مدیریت شهری
مهندسی معماری
حقوق در معماری
ریاضیات و معماری

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
برنامه ریزی و مدیریت فرهنگیفرهنگ و مدیریت شهری
برنامه ریزی و آمایش سرزمینفرهنگ و مدیریت شهری
مدیریت شهری نوینفرهنگ و مدیریت شهری
محیط زیست شهریفرهنگ و مدیریت شهری
طراحی شهری نوینفرهنگ و مدیریت شهری
شهرسازی اسلامیفرهنگ و مدیریت شهری
شهرسازی پایدارفرهنگ و مدیریت شهری
معماری منظرمهندسی معماری
معماری داخلیمهندسی معماری
معماری اسلامیفرهنگ و مدیریت شهری
انرژی معماریمهندسی معماری
مرمت ابنیه سنتیمهندسی معماری
مطالعات معماری ایرانمهندسی معماری
مدیریت پروژه و ساختمهندسی معماری
هنرهای ساخت و معماریمهندسی معماری
تاریخ معماری ایرانی و اسلامیمهندسی معماری
مهندسی معماری و برنامه ریزی شهریمهندسی معماری
حقوق در معماریحقوق در معماری
ریاضیات در معماریریاضیات و معماری


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-54210585

031-54210575

zahra.archi@yahoo.com

 

نطنز-میدان بیت المقدس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی نطنز