کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکترزهراعباسیدبیر علمی همایش 
دکترمحمدرضا بمانیاناستاد تمام وعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
دکترمحمود نصیری انصاریعضو هیئت‌ علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
دکترعلی رازقیاستادیار و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه هنر تهران 
دکتررکسانا عبداللهی مدیر گروه و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا 
دکترعلی اکبریعضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد يادگار اما 
دکترمیترا کلانتریمدیر گروه و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح 
مهندس سمیه سقایی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز 
دکترمحمد نقی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق 
دکترقاسم مطلبیعضو هیات علمی دانشگاه تهران  
دکتر سمانه خان احمدلومدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  
مهندس مرسده قیومیعضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز  
دکترساجده کریمیاستادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز 
مهندس زهره دوازده امامیعضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز  
دکترامین ماهاناستادیار گروه معماری دانشگاه ازاد لاهیجان 
دکترمجتبی نورالهیاستادیار گروه معماری دانشگاه ازاد ایلام 
دکتراحسان رخشانمدیرگروه دانشگاه ازاد آران وبیدگل 


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-54210585

031-54210575

zahra.archi@yahoo.com

 

نطنز-میدان بیت المقدس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی نطنز