ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در پرتال ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.تقویم همایش ها

1395/10/9

اولین همایش ملی حقوق و امور مدنی
13 اردیبهشت ماه 97

1396/9/2

پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ 17 اسفندماه 96 برگزار می گردد.

1396/11/23

اولین همایش ملی حسابداری ومدیریت
همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ20 اردیبهشت 97 برگزار می گردد.

1396/11/29

کارگاه آموزشی مناقصه
14 اسفندماه 96


همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 17 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 4 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری 13 اردیبهشت ماه 97
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


آخرین مهلت ثبت نام 5 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 16 اسفند 1396
تاریخ برگزاری پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ 17 اسفندماه 96 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


آخرین مهلت ثبت نام 4 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 19 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ20 اردیبهشت 97 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1396
تاریخ برگزاری 14 اسفندماه 96
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
آخرین مهلت ثبت نام 17 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 4 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری 13 اردیبهشت ماه 97
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

آخرین مهلت ثبت نام 5 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 16 اسفند 1396
تاریخ برگزاری پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ 17 اسفندماه 96 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


آخرین مهلت ثبت نام 4 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 19 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ20 اردیبهشت 97 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز


آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1396
تاریخ برگزاری 14 اسفندماه 96
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

دانشگاه آزاد اسلامی نطنز